Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

"Wariantowy projekt wiaduktu drogowego nad linią kolejową E 65 w km 76,294".

Authors

Artur Krzemiński (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN "Alternative constructional design of the railway lineE 65 in km 76,294".

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.10.2009