Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Stanowisko do badania oddziaływania na sieć nieliniowych układów energoelektronicznych mechatronii

Authors

Karol Kubacki (WE)

Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Laboratory stand for investigation of influence of mechatronics nonlinear power electronics devices on power network

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.10.2009