Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie wpływu rodzaju oleju impregnującego na odpowiedź dielektryczną preszpanu impregnowanego

Authors

Jarosław Janasik (WE)

Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Influence of the kind of impregnating oil on dielectric response of impregnated pressboard

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.10.2009