Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

"Nieustalone drgania ram płaskich z lepko-sprężystymi tłumikami drgań"

Authors

Jacek Górny (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.07.2012