Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Konstrukcja medycznej sieci Bayesa ze zbioru danych przechowywanych w kartotekach pacjentów indywidualnych

Authors

Michał Drewka (WE)

Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Designing medical Bayes network from the data stored in individual patients' files

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.10.2009