Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie symulacyjne sterowania z regulatorem i obserwatorem stanu dla serwonapędu z połączeniem sprężystym

Authors

Zbigniew Dąbkiewicz (WE)

Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Simulation investigation of the control system for servo-drive with elastic coupling based on the state controller and observer

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.10.2009