Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Obliczanie wybranych parametrów wejściowych anten przy wykorzystaniu metody różnic skończonych w dziedzinie czasu

Authors

Mariusz Bednarek (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Calculation the selected imput parameters of the antennas using the finite difference time domain method

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.10.2009