Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

"Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża gruntowego (drogowego): przykładowe rozwiązania projektowe".

Authors

Michał Alaba (WBiIŚ), Fryderyk Fijałkowski (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN "Methods of deep strengthening of subsoil (subgrade); model design solutions".

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

09.02.2011

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.