Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zastosowanie programów symulacyjnych do badań właściwości wybranych układów elektronicznych z otwartą i zamkniętą petlą sprzężenia zwrotnego

Authors

Jarosław Andrzejczak (WE)

Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Application of simulation programs for evaluation of properties of the selected electronic systems wit or without the feedback

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.10.2009