Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt liniowej elektrohydraulicznej jednostki napędowej z elektrycznym sprzężeniem zwrotnym

Authors

Krzysztof Owsiński (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN A project of an electrohydraulic linear unit with electric feedback

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

10.11.2016

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.