Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Próba określenia przyczyn przedwczesnego zużycia części maszyn i narzędzi na wybranych przykładach

Authors

Marta Biniek (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN An attempt of define the reasons of premature wear of machine and tool parts on particular examples

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

09.02.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.