Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt hali produkcyjno-magazynowej z analizą wrażliwości przemieszczeń i sił wewnętrznych wybranego elementu konstrukcyjnego ze względu na zmianę parametrów projektowych

Authors

Andrzej Nowaczyk (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Industrial and storage hall design with sensitivity analysis of displacements and internal forces of chosen structural element with respect to change of design parameters

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

24.01.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.