Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt hali stalowej z analizą wpływu sztywności połączeń węzłowych ramowego układu poprzecznego na wytężenie elementów konstrukcyjnych

Authors

Mateusz Kosicki (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Design of a steel hall with analysis of the impact of stiffness of nodal connections of the transverse frame system on the effort of structural elements

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

04.07.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.