Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza prętowa i powłokowa ustrojów kratowych z uwzględnieniem efektów plastycznych

Authors

Filip Wielentejczyk (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Bar and shell analysis of truss structures including plastic effects

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.07.2019