Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza numeryczna pocisków wystrzelonych z broni elektromagnetycznej

Autorzy

Mikołaj Basiński (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analiza numeryczna pocisków wystrzelonych z broni elektromagnetycznej

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

10.05.2021