Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Opracowanie i zaimplementowanie algorytmu automatycznego sprawdzania poprawności zapytań w języku SQL

Authors

Filip Sosnowski (WIiT), Piotr Sęndrowski (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Opracowanie i zaimplementowanie algorytmu automatycznego sprawdzania poprawności zapytań w języku SQL

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

21.01.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.