Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Synteza i badania biodegradowalnych stopów o wysokiej entropii

Authors

Wojciech Wiśniewski (WIMiFT)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Synteza i badania biodegradowalnych stopów o wysokiej entropii

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2020