Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zarządzanie ontologiczną bazą danych w systemie DAFO (praca zespołowa)

Authors

Adam Ostrowicki (WIiT), Adrian Malinowski (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Zarządzanie ontologiczną bazą danych w systemie DAFO (praca zespołowa)

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

27.02.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.