Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Optymalizacja algorytmów odkrywania wzorców kolokacji przestrzenno-czasowych

Authors

Jan Techner (WIiT), Łukasz Grygier (WIiT), Sebastian Maciejewski (WIiT), Artur Mostowski (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Optymalizacja algorytmów odkrywania wzorców kolokacji przestrzenno-czasowych

Language

english

Type

engineering thesis

Date of defense

13.02.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.