Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza podziału bitów między widoki i mapy głębi dla systemów kamerowych z liniowym i łukowym ustawieniem kamer

Authors

Justyna Hekert (WIiT), Angelika Podolczak (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza podziału bitów między widoki i mapy głębi dla systemów kamerowych z liniowym i łukowym ustawieniem kamer

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

14.02.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.