Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych w warunkach obciążenia ruchem ciężkich pojazdów samochodowych

Authors

Arkadiusz Fornalczyk (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych w warunkach obciążenia ruchem ciężkich pojazdów samochodowych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

15.10.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.