Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Modernizacja układu napędowego w 2-osiowym manipulatorze kartezjańskim

Authors

Bartosz Cebernik (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Modernizacja układu napędowego w 2-osiowym manipulatorze kartezjańskim

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

07.12.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.