Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Techniki optymalizacji zapytań SQL w nowoczesnych systemach zarządzania bazami danych - przegląd i porównanie mechanizmów

Authors

Maryna Kotok (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Techniki optymalizacji zapytań SQL w nowoczesnych systemach zarządzania bazami danych - przegląd i porównanie mechanizmów

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

23.11.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.