Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza stateczności belek z podatnymi podporami

Authors

Jan Białasik (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza stateczności belek z podatnymi podporami

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2021