Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja doskonalenia procesu produkcyjnego z wykorzystaniem instrumentarium zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa branży poligraficznej

Authors

Natalia Żukowska (WIZ), Marta Schab (WIZ), Maciej Regulski (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Koncepcja doskonalenia procesu produkcyjnego z wykorzystaniem instrumentarium zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa branży poligraficznej

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

02.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.