Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza dynamiczna belek i ram z dyskretnym i ciągłym rozkładem masy

Authors

Adrianna Rogacz (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza dynamiczna belek i ram z dyskretnym i ciągłym rozkładem masy

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2021