Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Przełożenie potrzeb osób niepełnosprawnych na opracowanie rehabilitacyjnych środków technicznych na przykładzie roweru MobileR

Authors

Aleksandra Czupak (WIM), Paulina Banner (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Przełożenie potrzeb osób niepełnosprawnych na opracowanie rehabilitacyjnych środków technicznych na przykładzie roweru MobileR

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

30.04.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.