Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt bezzałogowego statku powietrznego

Authors

Paweł Kędzierski (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Projekt bezzałogowego statku powietrznego

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

31.05.2021