Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym

Authors

Tomasz Sadło (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

16.06.2021