Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza numeryczna obciążenia cieplnego komory spalania kotła przemysłowego podczas spalania pyłu drzewnego.

Authors

Paweł Kamiński (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza numeryczna obciążenia cieplnego komory spalania kotła przemysłowego podczas spalania pyłu drzewnego.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

14.09.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.