Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Rozszerzenie systemu powiadomień systemu ERP o powiadamianie z wykorzystaniem sieci GSM.

Authors

Przemysław Bierka (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Rozszerzenie systemu powiadomień systemu ERP o powiadamianie z wykorzystaniem sieci GSM.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

07.12.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.