Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

QuickMeet - projekt i implementacja internetowego systemu automatyzacji aranżowania spotkań

Authors

Mikołaj Szymczak (WIiT), Jan Śmiełowski (WIiT), Bartłomiej Smolski (WIiT), Krystian Szczypiorski (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN QuickMeet - projekt i implementacja internetowego systemu automatyzacji aranżowania spotkań

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

11.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.