Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja doskonalenia planowania potrzeb materiałowych w kontekście minimalizacji zużycia surowca produkcyjnego w wybranym przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej

Authors

Jakub Rompalski (WIZ), Natalia Szulkowska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Koncepcja doskonalenia planowania potrzeb materiałowych w kontekście minimalizacji zużycia surowca produkcyjnego w wybranym przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

07.02.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.