Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza prawno wykonawcza odbioru budynków stan "deweloperski"- studium przypadku

Authors

Janusz Straszewski (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza prawno wykonawcza odbioru budynków stan "deweloperski"- studium przypadku

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

20.06.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.