Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza porównawcza konstrukcji nawierzchni drogowych pod względem doboru materiałów oraz kosztów

Authors

Marta Kopaniecka (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza porównawcza konstrukcji nawierzchni drogowych pod względem doboru materiałów oraz kosztów

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.11.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.