Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Problem rozdziału zasobów z wieloma sposobami wykonywania czynności i operacjami przygotowania zasobów - algorytmy heurystyczne

Authors

Michał Adamczewski (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Problem rozdziału zasobów z wieloma sposobami wykonywania czynności i operacjami przygotowania zasobów - algorytmy heurystyczne

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

07.12.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.