Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ochrona środowiska miejskiego przed hałasem komunikacyjnym

Authors

Zuzanna Żabierek (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ochrona środowiska miejskiego przed hałasem komunikacyjnym

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

14.12.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.