Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Urządzenie dostosowujące meble podwieszane w przestrzeni mieszkania do strefy zasięgu rąk osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Authors

Arkadiusz Karpiński (WMRiT)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Mechanism adjusting suspended furniture in housing space into hands range area of disabled people moving on wheelchairs

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.03.2015

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.