Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Obsługa potrzeb logistycznych klienta na przykładzie firmy Raben Polska oddział w Kaliszu

Authors

Sylwia Wawrzyniak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Raben Polska as an example of the company providing comprehensive service of customers` logistucs needs

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

20.04.2015

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.