Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Rozpoznawanie tekstu z wkorzystaniem sieci neuronowych , ze szczególnym uwzględnieniem etapu preprocesingu

Authors

Michał Wojda (WE)

Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Text recognition using artificial neural networks with special consideration of preprocessing stage

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.10.2009