Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Architectural work

Name of work

Koncepcja zagospodarowania Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym.

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Achievement group

Architectural works in the field of architecture and urban planning

Achievement type

studies of the conditions and directions of spatial development (only local change)

Localization

Tarnowo Podgórne, Polska

Address

Tarnowo Podgórne

Stage

project

Builiding permission

No

Date of creation

2016

Comments

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym o powierzchnia 54 044 m2. Projekt polega na rewaloryzacji cieków wodnych oraz stworzeniu połączeń pieszo-rowerowych z terenami sąsiadującymi z parkiem oraz możliwość połączenia centrum miasta z Tarnowskimi Termami. Osie kompozycyjne powstały po zmapowaniu ścieżek, którymi faktycznie przemieszczają się mieszkańcy oraz połączeń krajobrazowych. Program funkcjonalny to przestrzenie rekreacyjne; wybieg dla psów, rowerowy dirt park, projekt zieleni urządzonej, elementy małej architektury.

Research topic number

10/04/DSPB/0102

Work file

Download file

Access level

public

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.