Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Wydział Architektury
Engineering and technology
Architecture and urban planning
Dziedzina sztuki
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki


Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej tworzą Instytuty:
– Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa
– Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
– Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego.

Szczególnie ważne dla Wydziału są wieloletnie badania aplikacyjne związane z budownictwem niemal zeroenergetycznym, których wdrożeniem jest budynek WAWiZ autorstwa prof. Sławomira Rosolskiego, który uzyskał wiele nagród w tym w 2022 roku Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki.
Istotne są badania w obszarze zrównoważonej polityki wodno-klimatycznej, w tym w zakresie zintegrowanego kształtowania krajobrazu dla adaptacji do zmiany klimatu prowadzone przez prof. Annę Januchtę-Szostak, których efekty opublikowano w postaci komunikatów i raportów m.in. interdyscyplinarnego Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezesie PAN, raportów Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland i programu edukacji klimatycznej, diagnozy i rekomendacji dla miast w Dokumencie programowym II Wodnego Okrągłego Stołu: „Miasto odpowiedzialne za wodę”.
Innym wiodącym obszarem badawczym jest ochrona dziedzictwa z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi tj. sztuczna inteligencja czy metody wielokryterialnych, jak również realizacja badań w ramach programu „Imperiale Verwandtschaften: Die Städte Straßburg und Posen und ihr ungewolltes deutsches Kulturerbe” („Imperialne powinowactwo: Strasburg / Poznań i niechciane niemieckie dziedzictwo”) w ramach Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS) przez zespół prof. Piotra Marciniaka, prof. Hanny Grzeszczuk-Brendel, oraz doktorantki Aliny Celichowskiej.
Istotnym osiągnięciem w 2022 roku było uruchomienie z inicjatywy Dziekana Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Ewy Pruszewicz-Sipińskiej nowego kierunku Studiów Podyplomowych „Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia”, organizowanych wspólnie przez Wydział Architektury PP oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=6


Strona Wydziału: https://architektura.put.poznan.pl/
E-mail: wa@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Miscs  |  Architectural works  |  Artistic works  |  Reports  |  Habilitations  |  Dissertations  |  Theses  |  IP outcomes

Articles (1044)

Chapters (1177)

Books (160)

Miscs (3)

Artistic works (18)

Reports (136)

Habilitations (10)

Dissertations (58)

Theses (4304)

IP outcomes (35)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.