Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

22nd Intrnational Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016 : 19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Polution Reduction PRES 2016

Data konferencji

27-31.08.2016

Miejsce

Prague, Czech Republic

Rodzaj konferencji

międzynarodowa

Publikacje (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS