Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The concept of the test bench to measure the risks of stopping the burner in automatic solid fuel boilers

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1 - 2

Książka

22nd Intrnational Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016 : 19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Polution Reduction PRES 2016, Czech Republic, 27 August - 31 August 2016 : CD-ROM Abstracts / Engineering Academy of the Czech Republic

Zaprezentowany na

22nd Intrnational Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016 : 19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Polution Reduction PRES 2016, 27-31.08.2016, Prague, Czech Republic