Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

8th International Conference on Diffusion in Solids Liquids (DSL 2012)

Data konferencji

25-29.06.2012

Miejsce

Istanbul, Turkey

Rodzaj konferencji

międzynarodowa