Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Mechanical properties gradient existing in real castings taken into account during design of cast components

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Defect and Diffusion Forum

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 334-335

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

314 - 321

DOI

10.4028/www.scientific.net/DDF.334-335.314

Zaprezentowany na

8th International Conference on Diffusion in Solids Liquids (DSL 2012), 25-29.06.2012, Istanbul, Turkey

Publikacja indeksowana w

WoS (15)