Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

BioOrg 2019 III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów

Nazwa skrócona

PL BioOrg 2019

Data konferencji

7.12.2019

Miejsce

Poznań, Polska

Rodzaj konferencji

krajowa

URL

http://bioorg.put.poznan.pl

Organizator

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Publikacje (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS