Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne

Data konferencji

27-29.06.2016

Miejsce

Poznań, Poland

Rodzaj konferencji

krajowa