Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Data opublikowania

2016

Rozdziały
Wpływ procesu elektrochemicznego utleniania na toksyczność herbicydowej cieczy jonowej (s. 105)
Zastosowanie czwartorzędowych soli tropinowych w procesach remediacji gleb (s. 115)
Ocena toksyczności wybranych surfaktantów glukozowych na rośliny i mikroorganizmy (s. 124)
Toksyczność IV rzędowych soli amoniowych zawierających ugrupowanie 2,4-D i MCPA, względem szczepu bakterii Pseudomonas putida MT-2 i pomiar zmian składu membranowych kwasów tłuszczowych jako mechanizmu adaptacyjnego (s. 125)
Ocena toksyczności herbicydowych cieczy jonowych względem wybranych mikroorganizmów modelowych (s. 126)
Konferencja

IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne, 27-29.06.2016, Poznań, Poland