Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

Konferencja "Analiza specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju"

Data konferencji

7-8.03.2014

Miejsce

Poznań, Poland

Rodzaj konferencji

krajowa

Publikacje (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS